blog

IV. Digitális oktatás Konferencia

Az Európa 2000 Gimnázium 2022. szeptember 30-án negyedik alkalommal rendezett konferenciát a digitális pedagógiáról. Az adatok a köznevelésben tematikára építve a "Valóságból adat - adatból valóság?" címmel tartottam előadást.

A 4. ipari forradalom gazdasági hatásainak vetülete a közoktatásra

2021. november 22-én rendezte meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Pedagógia 2.0 - Digitális innováció az oktatásban konferenciát a tudomány hónapja programsorozathoz kapcsolódva. Az eseményen tartott, "A 4. ipari forradalom gazdasági hatásainak vetülete a közoktatásra" című előadásom a mellékelt videón tekitnhető meg a 18.30-tól a 42. percig.

onk2021_nr.pdf

A digitális pedagógiai tudástőke bővítésének és a vezetői szabályozásnak a szerepe a tantermen kívüli oktatás időszakában

Az előadás a két különböző időtartamú, egymáshoz képest majd egy esztendővel elrendelt digitális munkarend intézményvezetői tapasztalatait mutatja be a digitális pedagógiai tudástőke és a belső szabályozás aspektusából.

Az előadás elhangzott az Országos Neveléstudományi Konferencián, 2021. november 20-án, Szegeden.

tavasziszél20201016_oklevél.pdf

Digitalizáció és oktatás: hagyomány vagy evolúció?

A XX. század második felében kiteljesedő technológiai változások jelentős kihívás elé állították a neveléstudományt, létrehozva azon belül több új tudományterületet is az oktatástechnológiától a digitális pedagógiáig.

Az előadás arra törekedett, hogy bemutassa azokat a jelentősebb gondolati egységeket, fogalmi csomópontokat, amelyek a 4. ipari forradalom hatásmechanizmusát vizsgálják a kiterjesztett módon értelmezett oktatásra. Olyan modellt kívánt bemutatni, amely a szakirodalmi háttér felhasználásával kapcsolatot teremt a digitalizáció és az oktatás főbb területei között, beazonosítva olyan területeket, amelyek a közeljövőben kutatási szempontból a neveléstudomány számára kihívást jelentenek.

Az előadás elhangzott 2020. október 16-án a Tavaszi Szél Konferencián, ahol a Neveléstudományi Szekcióban I. helyezést ért el.

am2020_nagyróbert.pdf

A 2020 tavaszi digitális munkarend hatékonysága a pedagógusok percepciójában

A koronavírus-járvány negatív hatásainak mérséklése érdekében 2020 tavaszán elrendelt digitális munkarend eddig csak elméleti modellekben létező mértékben változtatta meg a hazai köznevelési rendszer tanulási ökoszisztémáját, kivonva a rendszerből az oktatási folyamat egyik alapvető jelentőségű elemét, a személyes, médium nélküli interakciót.

Előadásom során bemutatom a válaszadó pedagógusok percepcióját a 2020. tavaszi digitális munkarendre vonatkozólag, feltételezve, hogy pozitív hatással volt a digitális pedagógiai megoldások használata az oktatási folyamat hatékonyságára.

A előadás meghallgatható az alábbi videón 1:50:00-2:08:00 között:

előadás_nagyróbert_networkshop2020.pdf

A digitális pedagógiai eszközök és módszerek alkalmazásának hatása a diákok tanulási attitűdjére

A digitalizáció által generált kultúraváltás köznevelési intézményeket is érintő hatásainak elemzése jelenleg az egyik legfontosabb kutatási területe a neveléstudománynak.

A korábbi kultúraváltások időintervallumaihoz képest nagyságrendekkel rövidebb idő alatt lezajló folyamat jelentős adaptációs kényszert idézett elő a tanulási ökoszisztéma valamennyi szereplője számára.

A Networkshop 2020 online konferencián (09.04) elhangzott előadás prezentációja az alábbiakben tekinthető meg.

sárospatak_előadás_nagyróbert.pdf

Digital options for the reduction of the rate of dropping out from schools

A Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolája és az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa közös megrendezésében valósult meg a Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások konferenciája 2020. január 24-26 között Sárospatakon.

Az előadásom bemutatta a Komplex Alapprogram Digitális Alprogramjának főbb tématerületeit, azok kapcsolódását a pedagógiai praxishoz. Áttekintést nyújtott azokról az eszközökről, módszertanokról és megoldási lehetőségekről, amelyek felhasználása hozzájárulhat a tanulási élmény kialakításához, a tanulói motiváció növeléséhez és többszörös áttételen keresztül az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez. Az előadás angol nyelvű absztraktját a Teaching Mathematics and Computer Science folyóirat jelenteti meg Digital options for the reduction of the rate of dropping out from schools címmel.

networkshop_2019_nr.pdf

Networkshop konferencia

A HUNGARNET Egyesület és a Digitális Jólét Program együttműködésében Győrben (2019. 04.23-26.) megrendezett NETWORKSHOP a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciája.

Az előadásom a Komplex Alapprogram keretében megvalósított évkezdő, vezetői interjúk alapján mutatott be olyan jellemzőket, amelyek elsősorban a pedagógusok Digitális Alprogramba történt bevonódásáról, az alprogram megvalósításához szükséges infrastrukturális háttérről valamint a digitális eszközöket igénylő pedagógiai módszerek alkalmazásáról adott áttekintést.

Az előadás az alábbi linken tekinthető meg: