blog

Pedagógiai kultúra a digitalizmusban

A Klebelsberg Központ (KK) EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt záró eseményén Tóth Judit helyettes államtitkárt és  Hajnal Gabriella, KK elnököt követően tartottam előadást "Pedagógiai kultúra a digitalizmusban" címmel a képen látható problémafelvetések mentén. 

Doktori védés

2023. szeptember 27-én summa cum laude minősítéssel védtem meg "A Komplex Alapprogram digitális pedagógia fókuszú hatásvizsgálata" című értekezésemet Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában.

Que vadis, schola?  Az iskola lehetséges funkciói a digitalizmus korában 

„A magas szintű digitális kompetencia a jövő oktatásának kulcsa” címmel rendeztük meg Egerben az Agria Média 2023 és ICI-17 Információ- és Oktatástechnológiai konferenciát. 

A "Pedagógia kultúra a digitális világban" szekcióban tartott előadásom 49.54-től látható a videóban.

Valóságból adat - adatból valóság?

Az Európa 2000 Gimnázium 2022. szeptember 30-án negyedik alkalommal rendezett konferenciát a digitális pedagógiáról. Az adatok a köznevelésben tematikára építve a "Valóságból adat - adatból valóság?" címmel tartottam előadást.

A 4. ipari forradalom gazdasági hatásainak vetülete a közoktatásra 

2021. november 22-én rendezte meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Pedagógia 2.0 - Digitális innováció az oktatásban konferenciát a tudomány hónapja programsorozathoz kapcsolódva. Az eseményen tartott, "A 4. ipari forradalom gazdasági hatásainak vetülete a közoktatásra" című előadásom a mellékelt videón tekitnhető meg a 18.30-tól a 42. percig. 

onk2021_nr.pdf

A digitális pedagógiai tudástőke bővítésének és a vezetői szabályozásnak a szerepe a tantermen kívüli oktatás időszakában 

Az előadás a két különböző időtartamú, egymáshoz képest majd egy esztendővel elrendelt digitális munkarend intézményvezetői tapasztalatait mutatja be a digitális pedagógiai tudástőke és a belső szabályozás aspektusából.

Az előadás elhangzott az Országos Neveléstudományi Konferencián, 2021. november 20-án, Szegeden.

tavasziszél20201016_oklevél.pdf

Digitalizáció és oktatás: hagyomány vagy evolúció? 

A XX. század második felében kiteljesedő technológiai változások jelentős kihívás elé állították a neveléstudományt, létrehozva azon belül több új tudományterületet is az oktatástechnológiától a digitális pedagógiáig.

Az előadás arra törekedett, hogy bemutassa azokat a jelentősebb gondolati egységeket, fogalmi csomópontokat, amelyek a 4. ipari forradalom hatásmechanizmusát vizsgálják a kiterjesztett módon értelmezett oktatásra. Olyan modellt kívánt bemutatni, amely a szakirodalmi háttér felhasználásával kapcsolatot teremt a digitalizáció és az oktatás főbb területei között, beazonosítva olyan területeket, amelyek a közeljövőben kutatási szempontból a neveléstudomány számára kihívást jelentenek.

Az előadás elhangzott 2020. október 16-án a Tavaszi Szél Konferencián, ahol a Neveléstudományi Szekcióban I. helyezést ért el.

am2020_nagyróbert.pdf

A 2020 tavaszi digitális munkarend hatékonysága a pedagógusok percepciójában 

A koronavírus-járvány negatív hatásainak mérséklése érdekében 2020 tavaszán elrendelt digitális munkarend eddig csak elméleti modellekben létező mértékben változtatta meg a hazai köznevelési rendszer tanulási ökoszisztémáját, kivonva a rendszerből az oktatási folyamat egyik alapvető jelentőségű elemét, a személyes, médium nélküli interakciót. 

Előadásom során bemutatom a válaszadó pedagógusok percepcióját a 2020. tavaszi digitális munkarendre vonatkozólag, feltételezve, hogy pozitív hatással volt a digitális pedagógiai megoldások használata az oktatási folyamat hatékonyságára.

A előadás meghallgatható az alábbi videón 1:50:00-2:08:00 között:

sárospatak_előadás_nagyróbert.pdf

Digital options for the reduction of the rate of dropping out from schools

A Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolája és az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa közös megrendezésében valósult meg a Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások konferenciája 2020. január 24-26 között Sárospatakon.

Az előadásom bemutatta a Komplex Alapprogram Digitális Alprogramjának főbb tématerületeit, azok kapcsolódását a pedagógiai praxishoz. Áttekintést nyújtott azokról az eszközökről, módszertanokról és megoldási lehetőségekről, amelyek felhasználása hozzájárulhat a tanulási élmény kialakításához, a tanulói motiváció növeléséhez és többszörös áttételen keresztül az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez. Az előadás angol nyelvű absztraktját a Teaching Mathematics and Computer Science  folyóirat jelenteti meg Digital options for the reduction of the rate of dropping out from schools címmel.

networkshop_2019_nr.pdf

Networkshop konferencia 

A HUNGARNET Egyesület és a Digitális Jólét Program együttműködésében Győrben (2019. 04.23-26.) megrendezett NETWORKSHOP a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciája.

Az előadásom a Komplex Alapprogram keretében megvalósított évkezdő, vezetői interjúk alapján mutatott be olyan jellemzőket, amelyek elsősorban a pedagógusok Digitális Alprogramba történt bevonódásáról, az alprogram megvalósításához szükséges infrastrukturális háttérről valamint a digitális eszközöket igénylő pedagógiai módszerek alkalmazásáról adott áttekintést.

Az előadás az alábbi linken tekinthető meg: